Privaatsuspoliitika

Viimati uuendatud 2021-11-05

MÕISTED

Andmete vastutav töötleja ja veebisaidi operaator https://yourwoodenmap.com/ (edaspidi "vastutav töötleja") on MB "Domo lazeriai", registrikood 305344823, e-posti aadress info@yourwoodenmap.com.

Domo lazeriai, MB

Ettevõtte ID: 305344823

Užugriovio g. 5, Užugriovis, LT-14256 Vilniaus r.

+37060991045

info@yourwoodenmap.com

1.2. Ostja - füüsiline või juriidiline isik, kes on ostnud kaupu e-poest. https://yourwoodenmap.com/

1.3. Isikuandmete töötlemise eeskirjad (edaspidi "eeskirjad") reguleerivad isikuandmete kogumise, töötlemise ja säilitamise põhiprintsiibid, mida vastutav töötleja kasutab Ostja isikuandmete töötlemise alusena.

ÜLDSÄTTED

2.1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib elektroonilise kaupluse isikuandmete kogumise, töötlemise ja säilitamise põhiprintsiibid ja menetlused. https://yourwoodenmap.com/ (edaspidi "vastutav töötleja") ja andmekaitseinspektor (edaspidi "vastutav töötleja") ning https://yourwoodenmap.com/ klient (edaspidi "ostja").

2.2. Ostja isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine on reguleeritud käesoleva privaatsuspoliitikaga, Leedu Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ja muude õigusaktidega.

2.3. Andmete esitamisega e-poes nõustute, et vastutav töötleja haldab ja töötleb teie isikuandmeid käesolevas privaatsuspoliitikas ja õigusaktides sätestatud eesmärkidel, vahenditega ja korras.

2.4. Vastutav töötleja kohustub müüma kaupu füüsilistele isikutele, kes ei ole nooremad kui 16 aastat. Kui ostja on alla 16-aastane, võib ostja osta ainult vanemate või eestkostja nõusolekul.

ISIKUANDMETE KOGUMINE, TÖÖTLEMINE JA SÄILITAMINE

3.1. Vastutav töötleja järgib järgmisi isikuandmete töötlemise aluspõhimõtteid:
3.1.1. Isikuandmeid kogutakse kindlaksmääratud ja seaduslikel eesmärkidel.
3.1.2. Isikuandmeid töödeldakse täpselt ja õiglaselt.
3.1.3. Isikuandmeid ajakohastatakse pidevalt.
3.1.4. Isikuandmeid ei säilitata kauem, kui see on vajalik andmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks.
3.1.5. Isikuandmeid töötlevad ainult need töötajad, kellele on antud selline õigus.
3.1.6. Kogu teave töödeldavate isikuandmete kohta on konfidentsiaalne.

3.2. Ostja nõustub, et tema poolt tellimuse esitamisel vabatahtlikult esitatud isikuandmeid töödeldakse vastavalt järgmistele reeglitele:

3.2.1. Ostjal on õigus tutvuda oma isikuandmetega, tal on õigus teada, milliseid tema isikuandmeid me oleme kogunud, tal on õigus teada saada, millistele andmesaajatele on tema isikuandmed edastatud ja millised on edastatud viimase 1 aasta jooksul, tal on õigus nõuda ebaõigete, ebatäielike ja ebatäpsete isikuandmete parandamist, tal on õigus nõuda enda kohta kogutud andmete kustutamist ja tal on õigus nõuda kogutud isikuandmete töötlemise lõpetamist, kusjuures kõike seda saab taotleda, kirjutades e-kirja aadressil info@yourwoodenmap.com. Sellisel juhul peab müüja viivitamatult (1-2 päeva jooksul) täitma Ostja soovi ja kustutama või usaldusväärselt depersonaliseerima Ostja andmed. Kui müüja näeb ohtu isikuandmetele, on tal õigus nõuda isikut tõendava dokumendi kinnitamist, mis võimaldab Ostjat õigesti tuvastada.

3.3. Vastutav töötleja tunnustab ja austab iga Ostja õigust eraelu puutumatusele, kes teeb tellimuse veebipoes. https://yourwoodenmap.com/. Vastutav töötleja kogub ja kasutab Ostja isikuandmeid (nimi või isikunimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress ja muud veebipoes tellimisel määratud andmed) kaupade või teenuste tellimuste töötlemiseks või muude võetud lepinguliste kohustuste täitmiseks. Tellimuse tegemisel võib Klient väljendada oma nõusolekut/mittenõustumist oma isikuandmete kasutamisega otseturunduse eesmärgil. Ta teeb seda, märgistades (nõustun oma isikuandmete kasutamisega otseturunduse eesmärgil) või mitte märgistades (ei nõustu). Me saadame iganädalased uudiskirjad kliendi poolt määratud e-posti aadressile ja anname võimaluse uudiskirjast loobuda (uudiskirja lõpus on valik: "loobu tellimusest" - pärast selle lingi vajutamist klient uudiskirja enam ei saa).

ISIKUANDMETE EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE

4.1. Vastutav töötleja kohustub mitte avaldama Ostja isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud vastutava töötleja partneritele, kes osutavad kaupade tarnimist või muid teenuseid, mis on seotud Ostja tellimuse nõuetekohase täitmisega. Kõigil muudel juhtudel võib Ostja isikuandmeid kolmandatele isikutele avaldada ainult Leedu Vabariigi õigusaktides sätestatud korras.

REGISTREERIMISE ESITAMISE EESKIRJAD

5.1. Ostja peab registreerimisvormil esitama enda kohta täieliku, täieliku ja õige teabe. Kui ostja esitas registreerimisvormis ebatäpseid, valesid või eksitavaid andmeid, on vastutaval töötlejal õigus tühistada ostja registreerimine ja kustutada andmed või piirata ostja võimalust e-poodi kasutada.

5.2. Ostjal on õigus igal ajal muuta ja/või ajakohastada registreerimisvormil esitatud andmeid.

REEGLITE MUUTMINE

6.1. Vastutaval töötlejal on õigus muuta reegleid tervikuna või osaliselt pärast seda, kui ta on teavitanud kõiki, kes on https://yourwoodenmap.com/ veebipood.

6.2. Reeglite täiendused või muudatused jõustuvad nende avaldamise kuupäevast, st kuupäevast, mil need ilmuvad veebipoes. https://yourwoodenmap.com/.

6.3. Kui ostja ei nõustu reeglite uue versiooniga, on tal õigus neist kirjalikult keelduda.

6.4. Kui pärast reeglite täiendamist või muutmist jätkab Ostja e-poe (e-poe) teenuste kasutamist, loetakse, et Ostja nõustub reeglite uue versiooniga.

TEABE ESITAMINE JA SÄILITAMINE

7.1. Kõik isikuandmete töötlemisega seotud teated edastatakse vastutavale töötlejale e-posti teel. info@yourwoodenmap.com

7.2. Vastutav töötleja esitab vastuse samas vormis, nagu teade või nõue saadi.

Kui teil on küsimusi ja ettepanekuid, palun saatke meile e-kiri aadressil info@yourwoodenmap.com

Ettevõtte andmed:

  • Domo lazeriai, MB
  • Ettevõtte ID: 305344823
  • Užugriovio g. 5, Užugriovis, LT-14256 Vilniaus r.
  • +37060991045
  • info@yourwoodenmap.com
 
 

 

 

Shopping Cart