Retningslinjer for personvern

Sist oppdatert 2021-11-05

DEFINISJONER

Den behandlingsansvarlige og operatøren av nettstedet https://yourwoodenmap.com/ (senere referert til som den behandlingsansvarlige) er MB "Domo lazeriai", registreringskode 305344823, e-postadresse info@yourwoodenmap.com.

Domo lazeriai, MB

Selskapets ID: 305344823

Užugriovio g. 5, Užugriovis, LT-14256 Vilniaus r.

+37060991045

info@yourwoodenmap.com

1.2. Kjøper - en fysisk eller juridisk person som har kjøpt varer i nettbutikken. https://yourwoodenmap.com/

1.3. Regler for behandling av personopplysninger (senere omtalt som Reglene), regulerer de grunnleggende prinsippene for innsamling, behandling og lagring av personopplysninger, som den behandlingsansvarlige bruker som grunnlag for behandling av Kjøpers personopplysninger.

GENERELLE BESTEMMELSER

2.1. Denne personvernerklæringen regulerer de grunnleggende prinsippene og prosedyrene for innsamling, behandling og lagring av personopplysninger i den elektroniske butikken. https://yourwoodenmap.com/ (senere referert til som "behandlingsansvarlig") og av den https://yourwoodenmap.com/ kunden (senere kalt "kjøperen").

2.2. Innsamling, behandling og lagring av kjøpers personopplysninger reguleres av denne personvernerklæringen, Republikken Litauens lov om beskyttelse av personopplysninger og andre rettsakter.

2.3. Ved å oppgi personopplysningene dine i nettbutikken samtykker du i at den behandlingsansvarlige administrerer og behandler dem i henhold til formålene, virkemidlene og prosedyrene som er fastsatt i denne personvernerklæringen og lovgivningen.

2.4. Den behandlingsansvarlige forplikter seg til å selge varene til fysiske personer som ikke er yngre enn 16 år. Hvis kjøperen er under 16 år, kan kjøperen kun kjøpe med samtykke fra foreldre eller foresatte.

INNSAMLING, BEHANDLING OG LAGRING AV PERSONOPPLYSNINGER

3.1. Den behandlingsansvarlige følger følgende grunnleggende prinsipper for behandling av personopplysninger:
3.1.1. Personopplysninger samles inn for definerte og legitime formål.
3.1.2. Personopplysninger skal behandles nøyaktig og rettferdig.
3.1.3. Personopplysninger oppdateres kontinuerlig.
3.1.4. Personopplysninger skal ikke lagres lenger enn det som er nødvendig for de fastsatte formålene med databehandlingen.
3.1.5. Personopplysninger skal kun behandles av de ansatte som er gitt en slik rett.
3.1.6. All informasjon om personopplysningene som behandles er konfidensiell.

3.2. Kjøperen samtykker i at personopplysningene som han/hun frivillig oppgir i forbindelse med bestillingen, behandles i samsvar med følgende regler:

3.2.1. Kjøperen har rett til å få tilgang til personopplysningene sine, har rett til å vite hva slags personopplysninger vi har samlet inn om ham/henne, har rett til å finne ut hvilke datamottakere som har fått personopplysninger om ham/henne i løpet av det siste året, har rett til å kreve retting av uriktige, ufullstendige og unøyaktige personopplysninger, har rett til å be om sletting av innsamlede opplysninger om ham/henne og har rett til å be om at behandlingen av de innsamlede personopplysningene stanses, og alt dette kan bes om ved å sende en e-post til info@yourwoodenmap.com. I så fall må selgeren umiddelbart gjennomføre kjøperens forespørsel (innen 1-2 dager) og slette eller avpersonifisere kjøperens data på en pålitelig måte. Hvis selgeren ser en trussel mot personopplysninger, har han rett til å be om bekreftelse av identitetsdokumentet, som gjør det mulig å identifisere kjøperen korrekt.

3.3. Den behandlingsansvarlige anerkjenner og respekterer retten til personvern for alle kjøpere som bestiller i nettbutikken. https://yourwoodenmap.com/. Den behandlingsansvarlige samler inn og bruker kjøperens personopplysninger (navn eller personnavn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og annen informasjon som oppgis i nettbutikken ved bestilling) for å behandle bestillinger av varer eller tjenester eller for å oppfylle andre kontraktsforpliktelser som er inngått. I forbindelse med bestilling kan kunden gi uttrykk for at han/hun samtykker/ikke samtykker til bruk av personopplysningene til direkte markedsføring. Dette gjør han/hun ved å krysse av (jeg samtykker til bruk av personopplysninger til direkte markedsføring) eller ved å ikke krysse av (ikke enig). Vi sender ukentlige nyhetsbrev til den e-posten kunden har oppgitt, og gir mulighet til å melde seg av nyhetsbrevet (på slutten av nyhetsbrevet er det et valg: "unsubscribe" - etter å ha klikket på denne lenken vil kunden ikke lenger motta nyhetsbrevet).

OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGER TIL TREDJEPARTER

4.1. Den behandlingsansvarlige forplikter seg til ikke å utlevere kjøpers personopplysninger til tredjeparter, med unntak av den behandlingsansvarliges samarbeidspartnere som leverer varer eller andre tjenester knyttet til korrekt utførelse av kjøpers bestilling. I alle andre tilfeller kan kjøpers personopplysninger kun utleveres til tredjeparter i samsvar med prosedyrene som er fastsatt i Republikken Litauens lovgivning.

REGLER FOR INNLEVERING AV REGISTRERING

5.1. Kjøperen må oppgi fullstendig og korrekt informasjon om seg selv i registreringsskjemaet. Hvis kjøperen har oppgitt unøyaktige, falske eller villedende opplysninger i registreringsskjemaet, har den behandlingsansvarlige rett til å kansellere kjøperens registrering og slette opplysningene eller begrense kjøperens mulighet til å bruke nettbutikken.

5.2. Kjøperen har til enhver tid rett til å endre og/eller oppdatere opplysningene i registreringsskjemaet.

ENDRING AV REGLER

6.1. Den behandlingsansvarlige har rett til å endre Reglene helt eller delvis etter å ha informert alle som er oppført på https://yourwoodenmap.com/ nettbutikk.

6.2. Tilføyelser eller endringer i reglene trer i kraft fra publiseringsdatoen, dvs. fra den datoen de vises i nettbutikken. https://yourwoodenmap.com/.

6.3. Hvis kjøperen ikke er enig i den nye versjonen av reglene, har han/hun rett til å avvise dem skriftlig.

6.4. Hvis kjøperen fortsetter å bruke tjenestene som tilbys av nettbutikken (e-butikken) etter at reglene er supplert eller endret, anses det som at kjøperen godtar den nye versjonen av reglene.

PRESENTASJON OG LAGRING AV INFORMASJON

7.1. Alle meldinger om behandling av personopplysninger sendes til den behandlingsansvarlige via e-post. info@yourwoodenmap.com

7.2. Den behandlingsansvarlige sender inn svaret i samme form som meldingen eller kravet ble mottatt.

Hvis du har spørsmål eller forslag, kan du sende oss en e-post på info@yourwoodenmap.com

Informasjon om selskapet:

  • Domo lazeriai, MB
  • Selskapets ID: 305344823
  • Užugriovio g. 5, Užugriovis, LT-14256 Vilniaus r.
  • +37060991045
  • info@yourwoodenmap.com
 
 

 

 

Shopping Cart