Tietosuojakäytäntö

Viimeksi päivitetty 2021-11-05

MÄÄRITELMÄT

Rekisterinpitäjä ja verkkosivuston ylläpitäjä https://yourwoodenmap.com/ (jäljempänä 'rekisterinpitäjä') ovat MB "Domo lazeriai", rekisteröintitunnus 305344823, sähköpostiosoite info@yourwoodenmap.com.

Domo lazeriai, MB

Yrityksen tunnus: 305344823

Užugriovio g. 5, Užugriovis, LT-14256 Vilniaus r.

+37060991045

info@yourwoodenmap.com

1.2. Ostaja - luonnollinen tai oikeushenkilö, joka on hankkinut tavaroita verkkokaupasta. https://yourwoodenmap.com/

1.3. Henkilötietojen käsittelyä koskevat säännöt (jäljempänä "säännöt") säätelevät henkilötietojen keräämisen, käsittelyn ja säilyttämisen perusperiaatteita, joita rekisterinpitäjä käyttää ostajan henkilötietojen käsittelyn perustana.

YLEISET SÄÄNNÖKSET

2.1. Tässä tietosuojakäytännössä säädetään sähköisen myymälän henkilötietojen keräämisen, käsittelyn ja säilyttämisen perusperiaatteista ja -menettelyistä. https://yourwoodenmap.com/ (jäljempänä 'rekisterinpitäjä') ja Euroopan unionin virallinen lehti https://yourwoodenmap.com/ asiakas (jäljempänä 'ostaja').

2.2. Ostajan henkilötietojen keräämistä, käsittelyä ja tallentamista säätelevät tämä tietosuojakäytäntö, Liettuan tasavallan laki henkilötietojen oikeudellisesta suojasta ja muut säädökset.

2.3. Ilmoittamalla henkilötietosi verkkokaupassa hyväksyt, että rekisterinpitäjä hallinnoi ja käsittelee niitä tässä tietosuojakäytännössä ja lainsäädännössä säädettyjen tarkoitusten, keinojen ja menettelyjen mukaisesti.

2.4. Rekisterinpitäjä sitoutuu myymään tavaroita luonnollisille henkilöille, jotka eivät ole alle 16-vuotiaita. Jos ostaja on alle 16-vuotias, ostaja voi ostaa vain vanhempien tai huoltajien suostumuksella.

HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN, KÄSITTELY JA TALLENTAMINEN

3.1. Rekisterinpitäjä noudattaa seuraavia henkilötietojen käsittelyn perusperiaatteita:
3.1.1. Henkilötietoja kerätään määriteltyjä ja laillisia tarkoituksia varten.
3.1.2. Henkilötietoja on käsiteltävä tarkasti ja oikeudenmukaisesti.
3.1.3. Henkilötietoja päivitetään jatkuvasti.
3.1.4. Henkilötietoja ei saa säilyttää pidempään kuin tietojenkäsittelyn vahvistetut tarkoitukset edellyttävät.
3.1.5. Henkilötietoja saavat käsitellä vain ne työntekijät, joille on myönnetty tällainen oikeus.
3.1.6. Kaikki käsiteltyjä henkilötietoja koskevat tiedot ovat luottamuksellisia.

3.2. Ostaja hyväksyy, että hänen tilauksen yhteydessä vapaaehtoisesti luovuttamiaan henkilötietoja käsitellään seuraavien sääntöjen mukaisesti:

3.2.1. Ostajalla on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa, oikeus tietää, millaisia henkilötietoja hänestä on kertynyt, oikeus saada tietää, mille vastaanottajille hänen henkilötietojaan on toimitettu viimeisen yhden vuoden aikana, oikeus vaatia virheellisten, puutteellisten tai epätarkkojen henkilötietojen korjaamista, oikeus pyytää häntä koskevien kertyneiden tietojen poistamista ja oikeus pyytää kertyneiden henkilötietojen käsittelyn lopettamista. info@yourwoodenmap.com. Tässä tapauksessa myyjän on välittömästi (1-2 päivän kuluessa) toteutettava ostajan pyyntö ja poistettava tai poistettava luotettavasti ostajan tiedot. Jos myyjä näkee henkilötietoihin kohdistuvan uhan, hänellä on oikeus pyytää vahvistusta henkilöllisyystodistuksesta, jonka avulla ostaja voidaan tunnistaa oikein.

3.3. Rekisterinpitäjä tunnustaa ja kunnioittaa jokaisen verkkokaupassa tilauksen tekevän ostajan oikeutta yksityisyyteen. https://yourwoodenmap.com/. Rekisterinpitäjä kerää ja käyttää Ostajan henkilötietoja (nimi tai henkilön nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut verkkokaupassa tilauksen yhteydessä ilmoitetut tiedot) tavaroiden tai palveluiden tilausten käsittelyä tai muiden sopimusvelvoitteiden täyttämistä varten. Tilausta tehdessään Asiakas voi ilmaista suostumuksensa/vastustuksensa henkilötietojensa käyttämiseen suoramarkkinointitarkoituksiin. Hän tekee tämän merkitsemällä rastin (hyväksyn henkilötietojensa käytön suoramarkkinointitarkoituksiin) tai jättämällä rastin merkitsemättä (ei hyväksy). Lähetämme viikoittaisia uutiskirjeitä asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen ja tarjoamme mahdollisuuden peruuttaa uutiskirjeen tilaus (uutiskirjeen lopussa on valinta: "unsubscribe" - klikattuaan tätä linkkiä asiakas ei enää saa uutiskirjettä).

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO KOLMANSILLE OSAPUOLILLE

4.1. Rekisterinpitäjä sitoutuu olemaan luovuttamatta ostajan henkilötietoja kolmansille osapuolille, lukuun ottamatta rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneita, jotka toimittavat tavaroita tai muita ostajan tilauksen asianmukaiseen toteuttamiseen liittyviä palveluja. Kaikissa muissa tapauksissa ostajan henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille ainoastaan Liettuan tasavallan lainsäädännössä säädetyn menettelyn mukaisesti.

REKISTERÖINTIÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖT

5.1. Ostajan on annettava rekisteröintilomakkeessa täydelliset, täydelliset ja oikeat tiedot itsestään. Jos ostaja on antanut rekisteröintilomakkeessa epätarkkoja, vääriä tai harhaanjohtavia tietoja, rekisterinpitäjällä on oikeus peruuttaa ostajan rekisteröinti ja poistaa tiedot tai rajoittaa ostajan mahdollisuutta käyttää verkkokauppaa.

5.2. Ostajalla on oikeus muuttaa ja/tai päivittää rekisteröintilomakkeessa annettuja tietoja milloin tahansa.

SÄÄNTÖMUUTOS

6.1. Rekisterinpitäjällä on oikeus muuttaa sääntöjä kokonaan tai osittain ilmoitettuaan siitä kaikille, jotka ovat osoitteessa https://yourwoodenmap.com/ verkkokauppa.

6.2. Sääntöjen lisäykset tai muutokset tulevat voimaan niiden julkaisupäivästä eli siitä päivästä, jona ne ilmestyvät verkkokauppaan. https://yourwoodenmap.com/.

6.3. Jos ostaja ei hyväksy sääntöjen uutta versiota, hänellä on oikeus kieltäytyä niistä kirjallisesti.

6.4. Jos ostaja jatkaa sääntöjen täydentämisen tai muuttamisen jälkeen verkkokaupan (verkkokaupan) tarjoamien palveluiden käyttöä, katsotaan, että ostaja hyväksyy sääntöjen uuden version.

TIETOJEN ESITTÄMINEN JA TALLENTAMINEN

7.1. Kaikki henkilötietojen käsittelyyn liittyvät ilmoitukset toimitetaan rekisterinpitäjälle sähköpostitse osoitteeseen info@yourwoodenmap.com

7.2. Rekisterinpitäjä toimittaa vastauksen samassa muodossa kuin ilmoitus tai vaatimus on vastaanotettu.

Jos sinulla on kysyttävää tai ehdotuksia, lähetä meille sähköpostia osoitteeseen info@yourwoodenmap.com

Yrityksen tiedot:

  • Domo lazeriai, MB
  • Yrityksen tunnus: 305344823
  • Užugriovio g. 5, Užugriovis, LT-14256 Vilniaus r.
  • +37060991045
  • info@yourwoodenmap.com
 
 

 

 

Shopping Cart