Privatumo politika

Paskutinį kartą atnaujinta 2021-11-05

SĄVOKOS

Duomenų valdytojas ir svetainės operatorius https://yourwoodenmap.com/ (toliau - duomenų valdytojas) yra MB "Domo lazeriai", registracijos kodas 305344823, el. pašto adresas info@yourwoodenmap.com.

Domo lazeriai, MB

Įmonės kodas: 305344823

Užugriovio g. 5, Užugriovis, LT-14256 Vilniaus r.

+37060991045

info@yourwoodenmap.com

1.2. Pirkėjas - fizinis ar juridinis asmuo, įsigijęs prekių internetinėje parduotuvėje. https://yourwoodenmap.com/

1.3. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau - Taisyklės) reglamentuoja pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, kuriais Duomenų valdytojas remiasi tvarkydamas Pirkėjo asmens duomenis.

BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius elektroninės parduotuvės asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus ir tvarką. https://yourwoodenmap.com/ (toliau - "Duomenų valdytojas") ir https://yourwoodenmap.com/ klientas (toliau vadinamas "Pirkėju").

2.2. Pirkėjo asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą reglamentuoja ši Privatumo politika, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

2.3. Nurodydami savo asmens duomenis elektroninėje parduotuvėje, sutinkate, kad duomenų valdytojas juos valdytų ir tvarkytų šioje privatumo politikoje ir teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

2.4. Duomenų valdytojas įsipareigoja parduoti prekes ne jaunesniems kaip 16 metų fiziniams asmenims. Jei Pirkėjas yra jaunesnis nei 16 metų, Pirkėjas gali pirkti tik su tėvų arba globėjų sutikimu.

ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS, TVARKYMAS IR SAUGOJIMAS

3.1. Duomenų valdytojas laikosi šių pagrindinių asmens duomenų tvarkymo principų:
3.1.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
3.1.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
3.1.3. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
3.1.4. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
3.1.5. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
3.1.6. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

3.2. Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis savanoriškai pateikia užsakymo metu, bus tvarkomi pagal šias taisykles:

3.2.1. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, turi teisę žinoti, kokius jo asmens duomenis esame sukaupę, turi teisę sužinoti, kokiems duomenų gavėjams yra teikiami jo asmens duomenys ir buvo teikiami per pastaruosius 1 metus, turi teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis, turi teisę prašyti ištrinti sukauptus duomenis apie save ir turi teisę prašyti nutraukti sukauptų asmens duomenų tvarkymą, o visa tai prašoma padaryti parašant elektroninį laišką adresu info@yourwoodenmap.comTokiu atveju pardavėjas privalo nedelsdamas (per 1-2 dienas) įvykdyti Pirkėjo prašymą ir ištrinti arba patikimai nuasmeninti Pirkėjo duomenis. Jei Pardavėjas mato grėsmę asmens duomenims, jis turi teisę prašyti patvirtinti asmens tapatybės dokumentą, leidžiantį teisingai identifikuoti Pirkėją.

3.3. Duomenų valdytojas pripažįsta ir gerbia kiekvieno Pirkėjo, kuris pateikia užsakymą internetinėje parduotuvėje, teisę į privatumą. https://yourwoodenmap.com/Duomenų valdytojas renka ir naudoja Pirkėjo asmens duomenis (vardą ir pavardę arba asmens pavadinimą, adresą, telefono numerį, el. pašto adresą ir kitą informaciją, nurodytą internetinėje parduotuvėje užsakymo metu) prekių ar paslaugų užsakymams apdoroti arba kitiems prisiimtiems sutartiniams įsipareigojimams vykdyti.  Pateikdamas užsakymą Pirkėjas gali išreikšti savo sutikimą / nesutikimą dėl jo asmens duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslais. Tai jis padaro pažymėdamas (sutinku, kad jo asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais) arba nepažymėdamas (nesutinku). Savaitinius naujienlaiškius siunčiame kliento nurodytu el. paštu ir suteikiame galimybę atsisakyti naujienlaiškio prenumeratos (naujienlaiškio pabaigoje yra pasirinkimas: "atsisakyti prenumeratos" - paspaudęs šią nuorodą klientas nebegaus naujienlaiškio).

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS.

4.1. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Duomenų valdytojo partnerius, kurie teikia prekių pristatymo ar kitas paslaugas, susijusias su tinkamu Pirkėjo užsakymo įvykdymu. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleisti tik Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

REGISTRACIJOS PARAIŠKOS PATEIKIMO TAISYKLĖS

5.1. Pirkėjas registracijos formoje privalo pateikti visą, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikė netikslius, neteisingus ar klaidinančius duomenis, Duomenų valdytojas turi teisę atšaukti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve.

5.2. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti ir (arba) atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

TAISYKLIŲ KEITIMAS

6.1. Duomenų valdytojas turi teisę visiškai ar iš dalies pakeisti Taisykles, pranešęs apie tai visiems https://yourwoodenmap.com/ elektroninėje parduotuvėje.

6.2. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo jų pasirodymo internetinėje parduotuvėje dienos. https://yourwoodenmap.com/.

6.3. Jei Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, jis turi teisę raštu jų atsisakyti.

6.4. Jei po Taisyklių papildymo ar pakeitimo Pirkėjas toliau naudojasi internetinės parduotuvės (el. parduotuvės) teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su nauja Taisyklių redakcija.

INFORMACIJOS PATEIKIMAS IR SAUGOJIMAS

7.1. Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, duomenų valdytojui pateikiami el. paštu info@yourwoodenmap.com

7.2. Duomenų valdytojas pateikia atsakymą tokia pačia forma, kokia buvo gautas pranešimas ar pretenzija.

Jei turite klausimų ir pasiūlymų, rašykite mums el. paštu info@yourwoodenmap.com

Informacija apie įmonę:

  • Domo lazeriai, MB
  • Įmonės kodas: 305344823
  • Užugriovio g. 5, Užugriovis, LT-14256 Vilniaus r.
  • +37060991045
  • info@yourwoodenmap.com
 
 

 

 

Pirkinių krepšelis