Integritetspolicy

Senast uppdaterad 2021-11-05

DEFINITIONER

Personuppgiftsansvarig och operatör av webbplatsen https://yourwoodenmap.com/ (nedan kallad den personuppgiftsansvarige) är MB "Domo lazeriai", registreringsnummer 305344823, e-postadress info@yourwoodenmap.com.

Domo lazeriai, MB

FöretagsID: 305344823

Užugriovio g. 5, Užugriovis, LT-14256 Vilniaus r.

+37060991045

info@yourwoodenmap.com

1.2. Köpare - en fysisk eller juridisk person som har förvärvat varor i onlinebutiken https://yourwoodenmap.com/

1.3. Regler för behandling av personuppgifter (nedan kallade Reglerna), reglerar de grundläggande principerna för insamling, behandling och lagring av personuppgifter, vilka den Personuppgiftsansvarige använder som grund för behandling av Köparens personuppgifter.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

2.1. Denna integritetspolicy reglerar de grundläggande principerna och förfarandena för insamling, behandling och lagring av personuppgifter i den elektroniska butiken https://yourwoodenmap.com/ (nedan kallad "den personuppgiftsansvarige") och av https://yourwoodenmap.com/ kund (nedan kallad "köparen").

2.2. Insamling, behandling och lagring av Köparens personuppgifter regleras av denna Integritetspolicy, Republiken Litauens lag om rättsligt skydd av personuppgifter och andra rättsakter.

2.3. Genom att ange dina personuppgifter i E-shopen samtycker du till att den personuppgiftsansvarige hanterar och behandlar dem för de ändamål, medel och förfaranden som anges i denna integritetspolicy och i lagstiftningen.

2.4. Den personuppgiftsansvarige åtar sig att sälja varorna till fysiska personer som inte är yngre än 16 år. Om Köparen är under 16 år får Köparen endast köpa med samtycke från föräldrar eller vårdnadshavare.

INSAMLING, BEHANDLING OCH LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

3.1. Den personuppgiftsansvarige följer följande grundläggande principer för behandling av personuppgifter:
3.1.1. Personuppgifter samlas in för definierade och legitima ändamål.
3.1.2. Personuppgifter ska behandlas på ett korrekt och rättvist sätt.
3.1.3. Personuppgifterna uppdateras kontinuerligt.
3.1.4. Personuppgifter får inte lagras längre än vad som krävs för de fastställda ändamålen med behandlingen av uppgifterna.
3.1.5. Personuppgifter får endast behandlas av de anställda som har beviljats en sådan rätt.
3.1.6. All information om de personuppgifter som behandlas är konfidentiell.

3.2. Köparen samtycker till att de personuppgifter som han frivilligt lämnar vid beställningstillfället kommer att behandlas i enlighet med följande regler:

3.2.1. Köparen har rätt att få tillgång till sina personuppgifter, har rätt att få veta vilken typ av personuppgifter vi har samlat in, har rätt att få reda på till vilka mottagare hans/hennes personuppgifter har lämnats och har lämnats under det senaste året, har rätt att kräva rättelse av felaktiga, ofullständiga, felaktiga personuppgifter, har rätt att begära radering av samlade uppgifter om honom/henne och har rätt att begära att behandlingen av de samlade personuppgifterna upphör, med allt detta begärt genom att skriva ett e-postmeddelande till info@yourwoodenmap.com. I detta fall måste säljaren omedelbart genomföra köparens begäran (inom 1-2 dagar) och radera eller på ett tillförlitligt sätt avpersonifiera köparens uppgifter. Om säljaren ser ett hot mot personuppgifter har han rätt att begära bekräftelse av identitetshandlingen, vilket gör det möjligt att korrekt identifiera köparen.

3.3. Den personuppgiftsansvarige erkänner och respekterar rätten till privatliv för varje köpare som gör en beställning i onlinebutiken https://yourwoodenmap.com/. Den personuppgiftsansvarige samlar in och använder Köparens personuppgifter (namn eller personnamn, adress, telefonnummer, e-postadress och annan information som anges i onlinebutiken vid beställning) för att behandla beställningar av varor eller tjänster eller för att fullgöra andra avtalsförpliktelser som ingåtts. När Kunden gör en beställning kan han/hon uttrycka sitt samtycke/inte samtycke till att hans/hennes personuppgifter används för direkt marknadsföring. Han/hon gör detta genom att kryssa i (jag samtycker till att hans/hennes personuppgifter används för direkt marknadsföring) eller genom att inte kryssa i (samtycker inte). Vi skickar veckovisa nyhetsbrev till den e-postadress som kunden har angett och ger möjlighet att avregistrera sig från nyhetsbrevet (i slutet av nyhetsbrevet finns ett val: "unsubscribe" - efter att ha klickat på denna länk kommer kunden inte längre att få nyhetsbrevet).

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE PART

4.1. Den registeransvarige förbinder sig att inte lämna ut Köparens personuppgifter till tredje part, med undantag för den registeransvariges partner som tillhandahåller leverans av varor eller andra tjänster relaterade till korrekt utförande av Köparens beställning. I alla andra fall får Köparens personuppgifter endast lämnas ut till tredje part i enlighet med det förfarande som föreskrivs i Republiken Litauens rättsakter.

REGLER FÖR INLÄMNING AV REGISTRERING

5.1. Köparen måste tillhandahålla fullständig, fullständig och korrekt information om sig själv i registreringsformuläret. Om Köparen har lämnat felaktiga, falska eller vilseledande uppgifter i registreringsformuläret har den Personuppgiftsansvarige rätt att avbryta Köparens registrering och radera uppgifterna eller begränsa Köparens möjlighet att använda e-butiken.

5.2. Köparen har rätt att när som helst ändra och/eller uppdatera den information som lämnats i registreringsformuläret.

ÄNDRING AV REGLER

6.1. Den personuppgiftsansvarige har rätt att ändra reglerna helt eller delvis efter att ha meddelat alla på https://yourwoodenmap.com/ onlinebutik.

6.2. Tillägg till eller ändringar av reglerna ska gälla från och med dagen för deras offentliggörande, dvs. från och med den dag de visas i onlinebutiken https://yourwoodenmap.com/.

6.3. Om Köparen inte samtycker till den nya versionen av Reglerna, har han/hon rätt att skriftligen avvisa dem.

6.4. Om Köparen efter tillägget eller ändringen av Reglerna fortsätter att använda de tjänster som tillhandahålls av onlinebutiken (e-shop), anses det att Köparen samtycker till den nya versionen av Reglerna.

PRESENTATION OCH LAGRING AV INFORMATION

7.1. Alla anmälningar som rör behandling av personuppgifter skickas till den personuppgiftsansvarige via e-post info@yourwoodenmap.com

7.2. Den personuppgiftsansvarige lämnar svaret i samma form som anmälan eller kravet mottogs.

Om du har några frågor eller förslag, vänligen maila oss på info@yourwoodenmap.com

Information om företaget:

  • Domo lazeriai, MB
  • FöretagsID: 305344823
  • Užugriovio g. 5, Užugriovis, LT-14256 Vilniaus r.
  • +37060991045
  • info@yourwoodenmap.com
 
 

 

 

Shopping Cart